Referens 6

Dagens Medicin nr 50/98
Under medicinsk vetenskap. Molekylerna som knyter samma kropp och själ.


Professor Rolf Ekman vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.
Medicine doktor Jonas Bergqvist, samarbetar med professor Rolf Ekman.

»I dag vet man att det också finns receptorer, både för dopamin och för andra katekolaminer, som adrenalin och noradrenalin, på immuncellerna. Man känner också till en hel del om vad som händer inne i immuncellerna när de utsätts för dessa ämnen. Resultatet av en kraftig påverkan av dessa ämnen är att immunförsvaret hämmas. -Det här skulle kunna vara en tänkbar mekanism för hjärnan att skydda sig från oönskade inflammationsreaktioner som skulle kunna skada nervcellerna, säger Jonas Bergqvist. -Man har länge trott att immunsystemets celler inte kunnat komma in i hjärnvävnaden. I dag vet vi att det verkligen finns immunceller inne i hjärnan. Däremot verkar de hämmas av katekolaminerna som lokalt finns i mycket höga halter i hjärnan. Han drar en paralell till de inflammatoriska förändringar man ser i hjärnan i samband med neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimer och multipel skleros, och anser att en förändring i halterna av neurotransmittorer skulle kunna göra att bromsen på immunsystemet släpper så att en inflammation i hjärnvävnaden uppstår, vilket kan påskynda och försvåra vävnadsskadan«