Referens 4

Reflex (neurologiskt Handikappades Riksförbunds tidning)
MS kräver mer energi när man går.