Referens 3

Toxiology of Metals. Edited by Louise W. Chang.

I Kapitel 37 (effects of toxic metals on neurotransmitters) beskrivs hur toxiska metaller kan ändra neurokemisk funktion i synapsen och även i bildningen av signalsubstanser.